Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota Hk.

22 Mart 2022
80
Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (Acıd) Sistemine İlişkin Nota Hk.

Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'den (TOBB) alınan 17.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Mısır'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin TOBB tarafından muhtelif tarihlerde bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilmekte olup, bu kapsamda ACID sistemi prosedürlerine yönelik bilgi içeren Mısır Maliye Bakanlığı'nın bir Nota'sının iletildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 235_1553_m_s_r_g_nderi_n_bilgilendirme_ac_d_sistemine_ili_kin_nota_hk.Pdf

Yukarı çık.