KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYANIN YERLİ ÜRETİMİNİN YAPILIP YAPILMADIĞI

17 May. 2022
71
Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşyanın Yerli Üretiminin Yapılıp Yapılmadığı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYANIN YERLİ ÜRETİMİNİN YAPILIP YAPILMADIĞI

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen, Ticaret Bakanlığına yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithal talepleri kapsamında, kullanılmış 7326.90.98.00.19 GTİP’e sahip ve ekte görselleri yer alan metal damgalama standı, metal montaj parçası, klişe ve montaj aparatı ürünleri için ithal izin belgesi başvurusunda bulunulduğu belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu ürünlerin üretimini yapan firmaların olması halinde, ilgili firmalara ait bilgilerin ekte iletilen forma tam ve eksiksiz olarak doldurulup, Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, anılan formun ilgili üyelerimiz tarafından eksiksiz olarak doldurularak Odamıza (fnamli@gebzeto.org.tr) 18 Mayıs 2022 tarihine kadar iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

Yukarı çık.