KOSGEB ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZI VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

11 Mart 2016
631

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programının amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilenteknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Program kapmsamında;

  • Türk menşeli firmaların uluslararası pazarlarda algı ve prestij açısından karşılaştığı zorlukların aşılması,
  • Mühendisliği ve Ar-Ge’si Türkiye’de gerçekleşen ürünlerin gelişmiş pazarlarda yer alması sağlanarak katma değeri yüksek ürünlerde ihracatın artırılması,
  • Başarılı uygulama örnekleri ile ilk 3 yılında olan başlangıç firmalarının yurt dışı pazarlara açılması konusunda özendirilmesi ve güven kazanmaları ve
  • Teknoloji ağırlıklı başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemi içerisinde bulunması sağlanarak Ar-Ge ve girişimcilik yeteneklerinin uluslararası tecrübe ile artırılması

amaçlarıyla yürürlüğe girmiş olan destek programı “Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı” ve “Uluslararası Hızlandırıcı Programı” olmak üzere iki alt destek programından oluşmaktadır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ile;

  • Yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş giderleri kapsamında (yurt dışı işletici kuruluş yetkilisi veya personeline ait şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım, konaklama, ilgili ülkede şirket kuruluşu için yapılacak zorunlu giderler vb.), bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için üst limiti 100.000 ABD Doları,
  • Operasyonel Giderler Desteği kapsamında kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, yurtdışındaki işletici kuruluş personeline ödenen net ücretleri ve bu personele ait kuluçka merkezinin faaliyetlerine ilişkin şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım giderleri, tanıtım faaliyetleri, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için toplam 3.750.000 ABD Doları destek verilecektir.

Bu kapsamda 01.01.2016 tarihinde ABD’de Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulması için KOSGEB tarafından www.kosgeb.gov.tradresinde çağrıya çıkılmış olup programa üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tarafından 31.03.2016 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Programın Kapsamı

 Bu program,

a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı

 olmak üzere iki alt programdan oluşur.

  1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı;

 Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir.

 Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi : 5 Yıl
     
Destek Üst Limiti : Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 3.750.000 ABD Doları
     
Destek Oranı : 1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60
  1. Uluslararası Hızlandırıcı Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir.

  Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi : 3 Yıl
     
Destek Üst Limiti : 60.000 ABD Doları
     
Destek Oranı : %80

Teklif Çağrı Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Teklif Çağrı Formu

Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı

Yukarı çık.