KOSGEB-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği

26 May. 2022
83
Kosgeb-Işletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği

KOSGEB-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından Birliğimize iletilen 16.05.2022 tarih ve 74621249 sayılı yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu yazıda KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle, HAK'tan ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limitinin 2.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildiği bilgisi iletilmektedir.
KOSGEB internet sayfası üzerinden ayrıntılara erişim sağlanabilmektedir:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destekprogrami

Helal belgelendirme alanında akreditasyon mekanizmasına dayalı güvenilir bir kalite
altyapısının kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler, daha önce 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği' kapsamına alınmış ve söz konusu destek kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen üst limit dahilinde yüzde 70 oranında destek imkanı sağlanmıştı.
Bu defa KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Helal Standartları kapsamında HAK'tan ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limiti 2.500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmiştir.
Söz konusu destek, hem HAK'tan akredite olmak isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem de HAK'tan akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından belge almak isteyen firmaların ödedikleri müracaat ile dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücretlerini kapsamakta olup destekle ilgili detaylı bilgiye KOSGEB internet sayfası üzerinden erişim sağlanabilmektedir.(https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destekprogrami)
üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Yukarı çık.