KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HK.

27 May. 2020
261
Koronavirüs Önlemleri Hk.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HK.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 10.04.2020 tarihli yazıda, Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak;
1. KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması,

2. KTY'nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

MalkaTicaret ve Sanayi Odası

 

Yukarı çık.