KOOPERATİF

26 Ağus. 2015
477

Kooperatif

 

GEREKLİ EVRAKLAR (TSY Madde 109)

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

2) Odaya kayıt için:Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

3) Noter Tasdikli ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme

4) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği)

5) Temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından düzenlenmiş görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi. (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

6) Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafları (3’er adet)

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

Yukarı çık.