Konteyner Taşımacılığı hk.

26 Tem. 2016
647

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin yazısına atfen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” çerçevesinde, denizyoluyla konteyner ihracat taşımalarında gerçekleştirilecek konteyner brüt ağırlığını tartım ve beyanı işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı ve dış ticaret firmalarına yol gösterici dökümanlar “Konteyner Tartım Rehberi” ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneği” hazırlandığı belirtilerek, anılan belgelerin üyelerimize dağıtılması talep edilmektedir.   

Anılan dernek tarafından hazırlanan “Konteyner Tanıtımı Rehberi-İhracatçılar İçin” isimli dökümana http://www.utikad.org.tr/db/files/UTIKADKonteynerTartimRehberi-Ihracatcilaricin.pdfadresinden, “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Formu (DBAB)” isimli dokümana      http://www.utikad.org.tr/db/files/Dogrulanmis_Brut_Agirlik_Belgesi_(DBAB).docx adresinden ulaşım sağlanabileceği bildirilmiştir.

Yukarı çık.