KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

05 Nis. 2016
495

KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda

1.''Orta - Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİlerinde Kapasite Geliştirme''

2.''Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ'lerinde Katma Değerinin Arttırılması''

konularında ilk Proje Teklif Çağrısına çıkmıştır.Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren işletmelerimiz  1.''Orta - Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİlerinde Kapasite Geliştirme'' teklif çağrısına başvuru yapabilecektir.Hedef Sektörler;

NACE REV 2.Sınıflamasına Göre;

Yüksek Teknoloji

21-Temel Eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerinin imalatı

26-Bilgisayarların,elektronik ve optik ürünlerin imalatı

30.3-Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı

Orta - Yüksek Teknoloji

20- Kimyasalların ve Kimysal ürünlerin imalatı

25.4-Silah ve mühimmat (cephane)imalatı)

27-Elektirikli Teçhizat İmalatı

28-Başka yerde sınıflandırılmamamış makine ve ekipman imalatı

29-Motorlu kara taşıtı,teryler (römork)ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30.2- Demiryolu lokomotifleri ve vagonların imalatı

30.4-Askeri savaş araçlarının imalatı

30.9-Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı

32.5 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

Çağrı bütçesi 150 Milyon TL olup Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje başvuruları 1 Nisan -6 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Detaylı Bilgi için: www.kosgeb.gov.tr  

Yukarı çık.