KOBİGEL ÇAĞRILARI

20 Nis. 2021
159
Kobigel Çağrıları

KOBİGEL ÇAĞRILARI

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve imalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmak amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının duyurulduğu bildirilmektedir. 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı ile imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi, 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve Program Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinde "Destekler" menüsünden "İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri" sekmesine girildikten sonra "KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı" alt menüsündeki "Yürürlükteki Çağrılar" başlığı seçilerek incelenebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarı çık.