KOBİ KAMPÜS EĞİTİM PORTALI

04 May. 2016
586

Sayın Üyemiz;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca KOBİ'lerin bilgi ve becerilerinin arttırılması, bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle sağlanabilmesi ve e-eğitim hizmetleriyle daha fazla KOBİ'ye ulaşabilmesi amacıyla, elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimler bilindiği üzere Genel Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Eğitim programlarının elektronik ortama taşınması ile bu destek ve hizmetlerin yaygınlaştırılması, daha az maliyetle daha fazla KOBİ'ye bu hizmetlerin ulatırılması sağlanmaktadır.

Elektronik eğitim programlarından KOBİ'lerin yararlanabilmesi için KOBİ Kampüs E eğitim portalı geliştirilerek KOBİ'lerimizin hizmetine sunulmuştur.

Veri tabanına kayıtlı güncel KOBİ beyannamesi onaylanmış olan KOBİ ve 5 çalışanı bu sistemden ücretsiz faydalanabilecektir.

http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilen portal aracılığyla 6 ana eğitim başlığı altında 35 alt başlıktan oluşan eğitimler on-line olarak kobilere sunulmuştur.

 

Yukarı çık.