KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi - "KOBİ'lerin E-Karnesi Projesi"

23 Ağus. 2022
71
Kobi'lerin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi - "kobi'lerin E-Karnesi Projesi"

KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi - "KOBİ'lerin E-Karnesi Projesi"

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 22.08.2022 tarih ve 8276 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından başlatılan "KOBİ'lerin E-Karnesi Projesi"nin ülkemizde faaliyette bulunan KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçladığı,

Anılan proje kapsamında, KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, firmalara ‘bilgi teknolojilerine ilişkin farkındalık’, ‘altyapı’, ‘müşteri ile ilişkiler’, ‘satış ve pazarlama’, ‘işletme yönetimi’, ‘ödeme yöntemi’, ‘bilgi teknolojileri becerileri ve insan kaynağı’, ‘üretim yönetimi ve ürün geliştirme’, ‘tedarik zinciri’, ‘dijital güvenlik’ başlıklarından oluşan 15 dakikalık çevrimiçi bir anketin uygulandığı,

Söz konusu anket sorularına verilecek olan cevaplar aracılığıyla, alt dijitalleşme başlıklarına göre skorlar üretilerek firmaların kendilerini aynı sektör ve büyüklükteki diğer işletmelerle kıyaslamasına imkan verildiği ve ilgili skorlar kullanılarak üretilen E-Karne’de firmanın dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak dijital çözümler ile kamu desteklerinin de sunulmakta olduğu,

Çalışmanın ülkemiz geneline yayılarak dijitalleşme düzeyiyle ilgili mevcut durum ve ihtiyaçların tespit edilmesinin ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olunmasının planlandığı ifade edilerek, bahse konu ankete (https://kobiekarne.tepav.org.tr) internet bağlantısından erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

594_2652_kobi_lerin_dijital_d_n_m_n_n_desteklenmesi_kobi_lerin_e_karnesi_projesi_hk.Pdf

Yukarı çık.