KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

22 Nis. 2019
349
Kobi'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Sayın Üyemiz,

“KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”, Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan devlet destekli bir sistemdir.

Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta KOBİ’lerin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağanüstü Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ticari alacak sigortası ile KOBİ’lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye internette http://alacaksigortasi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri iletmek veya bu konuyla ilgili olarak yapmak isteyeceğiniz tanıtım toplantılarına davet etmek içinticarialacaksigortai@halksigorta.com.tr e posta adresi kanalıyla Halk Sigorta ile irtibata geçilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                            SİNAN BEŞER

                            Genel Sekreter

Yukarı çık.