Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

20 Haz. 2022
85
Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydının kurulmasına ilişkin 18/1/2006 tarihli ve (AT) 166/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

KSTK Yönetmeliği'nin "Kılavuzlar" başlıklı 24'üncü maddesi çerçevesinde Yönetmeliğin yayımı tarihinden  itibaren  altı  ay  içerisinde  yayınlanması  hedeflenen  "Kirletici  Salım  ve  Taşıma  Kaydı Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (KSTK Kılavuzu)" hazırlanmıştır. Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek olan KSTK raporlamasının usulleri, rapor edilecek veriler, kalite güvencesi ve değerlendirmesi, onaylanmış salım belirleme metotları ve analitik metotlar ile numune alma metotlarının belirlenmesi ve doğrulama prosedürlerine ilişkin bilgi ve yönlendirmelerin yer aldığı KSTK Kılavuzu’na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. KSTK Kılavuzu sürekli gelişime açıktır, bu nedenle ilgililerin Kılavuzun revizyonunu takip etmesi son derece önemlidir.

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (KSTK Kılavuzu)

Faaliyete Özgü Potansiyel Kirleticilerin Listesi (KSTK Kılavuzu’nun Ek-2’si)

Mevzuat-Kapsam-Parametre-Metot (MKPM) Listesi (KSTK Kılavuzu’nun Ek-4’ü)

Yukarı çık.