Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

12 Ocak 2022
97
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklikler 31.12.2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Birliğimiz girişimleri sonucunda yapılan değişikliklerden sektörümüzü ilgilendiren en önemli değişiklik yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme sistemine veri gönderme zorunluluğunun;

C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,

C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiş olmasıdır.

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin değişiklik tablosu ekte tarafınıza sunulmaktadır.

EK: Kopya Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklik Tablosu 31.12.2021

Yukarı çık.