Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları

22 Ekim 2021
96
Karadağ'da Yatırım Ve İş Olanakları

Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 12.10.2021 tarihli ve 33370691 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazı ekinde iletilen, Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan "Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları" başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve bahse konu dokümanın üyelerimize Duyurulur

Saygılarımla

Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları

Yukarı çık.