KARA YOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

28 Mart 2017
753
Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda 4925 Sayılı Karayou Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörünün düzenlendiği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir.

TOBB'ye iletilen yazıda,günümüz teknolojik imkanların çoğalması,kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde,bir çok belge ve bilgiye elektronik olarak erişim imkanının bulunmasıyla birlikte Karayolu Taşıma Kanununun uygulanması sırasında yaklaşık 13 yıllık sektörel deneyim,yaşanan sorunlar,gelen taleplerile yine sektör dinamizmi değerlendirilerek taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren yönelik uygulanmakta olan bürokrasinin azaltılması vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini teminen anılan yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlattığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca,söz konusu çalışmalar neticesinde hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu, hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş öneri ve tekliflerimizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde öngörülen süre içerisinde ve aynı yönetmeliğin EK2 formunun doldurulması suretiyle Bakanlıklarına bildirilmesi gerektiği bildirilmektedir.,

Bilgilerini ve hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş,öneri ve tekliflerinizin ilgili bakanlığa iletmek suretiyle Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan formun  doldurulması suretiyle 10/04/2017 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Yukarı çık.