Kanada'dan Çin ve Vietnam'a Mobilyada Damping ve Sübvansiyon Soruşturması

07 Haz. 2021
132

Kanada'dan Çin ve Vietnam'a Mobilyada Damping ve Sübvansiyon Soruşturması

İlgi'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs
2021 tarihinde yapılan bildirimde Özel İthalat Önlemleri Yasası'nın (Special Import Measures Act-SIMA)
38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam'dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış
nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre söz konusu yazı ekinde belirtilen firmalar
için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği bildirilmektedir.
Soruşturmaya konu ürünler arasında;
- Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.T.P.
9401.40.00.00),
- Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.
9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90),
- Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.
9401.71.10.10; G.T.P.9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği ifade
edilmektedir.
Yazıda ayrıca, Çin ve Vietnam'dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere
yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, yazı ekinde belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı
belirtilmektedir.

Yukarı çık.