Kâğıtsız İhracat Uygulaması Hakkında

30 Ara. 2019
153
Kâğıtsız İhracat Uygulaması Hakkında

Kâğıtsız İhracat Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 26.12.2019 tarih, 34221550-100-12822 sayılı yazıda,  İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamı duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın 24.12.2019 tarih ve E00050682244 sayılı yazısına atfen, İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kâğıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiği, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta olduğu, bu beyannameye ilişkin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılıp, anılan beyannamenin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ilgili beyannamenin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesi teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atandığı belirtilerek, GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamesinin çıktısının alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb.  mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Ticaret Bakanlığı e-TCGB doğrulama ekranında beyannamenin doğrulamasının yapıldığının sağlandığı belirtilmiştir.

Saygılarımızla

SİNAN BEŞER

GENEL SEKRETER

Yukarı çık.