İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR HAKKINDA

20 Kas. 2018
400
İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında, komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalandığı bildirilmiştir.

Anılan prosedür gereğince işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazi taleplerden en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Bakanlığın evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır. İtiraz taleplerinin 19-20 Ocak 2016 tarihlerinde toplanacak olan Komisyonun gündemine alınabilmesi için İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formunun en geç 18 Aralık 2015 tarihine kadar TOBB aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir. Prosedür gereğince daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirilerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmayacak olup bu kodlar ekli listede yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye ve tehlike sınıfı değişikliğine ilişkin başvuru formuna, www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.