İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR HAKKINDA

20 Kas. 2017
519
İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,''İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü'' çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür geeğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı olduklaruı üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

İşyeri tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup,değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile Odamız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.

Yukarı çık.