İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi

08 Mart 2021
161
İşveren Ve İşveren Vekilinin İsg Eğitim Rehberi

İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen " İş yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik"in 2nci maddesi kapsamındaki İşveren ve İşveren Vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi'nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermek amaçlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, sınırlı sayıda basıldığı belirtilen söz konusu rehbere ulaşmak isteyen üyelerimizin,  https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/5880/isyerlerindeisgkurullaricalismarehberi.pdf adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

Yukarı çık.