İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI TANITIMI

30 Mart 2016
543

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaliteli ve sürdürebilir istihdamı, yeterli ve insana yarışır sosyal korumayı,yoksulluk ve sosyal dayanışma ile mücadeleyi,çalışma koşullarının iyileştirilmesiniamaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı'na (EASI) katılım anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında Şubat 2015'te imzalanmış, Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 09/02/2016 tarihli ve 26905855-745-E-360 sayılı yazıda anılan programın ülkemizdeki tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonundan Daire Başkanlıklarının sorumlu olduğu belirtilmektedir. Tüm katılımcı ülkeler için Programa ayrılan toplam bütçe yaklaşık 920 milyon Avro olup bütçenin %61'ini İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) ; %18 'ini Avrupa İstihdam Hizmetleri ve % 21'ini Mikrofinans ve Soyal Girişimcilik ayağı oluşturmaktadır.

Söz konusu program kapsamında Ülkemizin yaklaşık 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan PROGRESS ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerinden faydalanacabileceği bilgisi verilmektedir.Bu programdan ülkemizin yeterince faydalanabilmesi amacıyla potansiyel proje başvuru sahipleri veya faydalanıcıları ile ilgili paydaşların bilgi edinmeleri için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx linkinde yer almaktadır.

Yukarı çık.