İşletme Değerlendirme Raporu

04 Mart 2020
233
İşletme Değerlendirme Raporu

İşletme Değerlendirme Raporu

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından Odamıza iletilen bir yazıda; İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörlerinin gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı ifade edilmektedir. Bu noktada, İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR) "İşletme Künye Bilgileri", "Genel Sıralama", "İnsan Kaynakları", "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma", "Verimlilik", "İhracat" ve "Finansman" olmak üzere yedi bölümden oluştuğu dile getirilerek söz konusu raporun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu belirtilmektedir. İşletme Değerlendirme Raporu'nun, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2- 6'lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiler ile ayrıca işletmelerin kendilerini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliği taşıdığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, İşletme Değerlendirme Raporu hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi hususu söz konusu yazılarda ayrıca talep edilmektedir.

Söz konusu rapora ait ilgili dokümanlara www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletmedegerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Yukarı çık.