İş yeri Uygulama Rehberi ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulaması ile İlgili Toplantı

11 Ocak 2022
68
İş Yeri Uygulama Rehberi Ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulaması İle İlgili Toplantı

İş yeri Uygulama Rehberi ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulaması ile İlgili Toplantı

Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada en büyük salgınlardan birisi haline geldiği düşünüldüğünde yaşamın her alanında bu hastalıklarla mücadele etmenin gerekliliği de anlaşılmaktadır. Yetişkinlerin günlük yaşamlarının önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik gibi yetişkinleri davranış değişikliğine yönelten müdahaleler ön plana çıkmaktadır.
 

Bakanlığımızca uygulanan Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023’ ve Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında  “sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak” amacı yer almaktadır.

Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında önemli yer tutan iş sağlığı başlığı altında İşveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek; sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak amacı ile 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı Uygulama' rehberi hazırlanmıştır.  Prof. Dr. Saniye Bilici, Doç. Dr. Gülcan Harput ve Daire Başkanlarımız Selami Duman ve Doç. Dr. Nazan Yardım ve il sağlık müdürlüğü birim sorumlularının katılımları ile işyerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi ve hazırlanan rehberin tanıtım toplantısı  yapılmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan dökümanlar ve eğitim sunumları için tıklayınız.

Yukarı çık.