İŞ YERİ TEHLİKE SINIFLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR HAKKINDA

10 Ara. 2015
477
İş Yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı,etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla ''İşyeriTehlike sınıfına yapılan itirazların Değerlendirilmesi Prosedürü'' imzalanmış buna ilişkin 11/08/2014 tarihli ve 0515-296-15522 sayılı yazımız ile bilgilendirilmiştir.

Anılan prosedür gereğince iş yeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazı taleplerden en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar gönderilen ve bakanlığın evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.İtiraz taleplerinin 19-20 Ocak 2016 tarihlerinde toplanacak olan komisyonun gündemine alınabilmesi için İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların değerlendirilmesine uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formunun en geç 18 Aarlık 2015 tarihine kadar birliğimiz aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir.Prosedür gereğince daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ve tehlike sınıfı değişikliğine ilişkin başvuru Formu'na www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar   adresinden ulaşılabilecek olup konuya ilişkin itirazların odamıza iletilmesi gerekmektedir.

Yukarı çık.