İrana ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlar hk.

04 Haz. 2018
605
İrana Abd Tarafından Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 30.05.2018 tarihli ve 0441/8277 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan , İran' a ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara ilişkin ilgide kayıtlı yazıda aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

1-ABD    Hazine    Bakanlığı    Yabancı    Varlıkları    Kontrol    Ofisi    (OFAC)    tarafından 16 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve bir örneği Ek-1 'de sunulan basın açıklamasında, Terörün Finansmanıyla Mücadele Merkezi üyesi yedi ülke tarafından, " İran'ın desteklediği terör örgütü Hizbullah'ı sekteye uğratmak amacıyla " aralarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Hizbullah Şura Konseyi üyelerinin de bulunduğu 10 gerçek ve 4 tüzel kişiye yaptırım uygulanması kararı alındığı belirtilmektedir.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yaptırım kararının Başkan Trump'ın kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilme ve İran' a yeniden yaptırım uygulanması kararlarının ardından alındığı ve İran' a yönelik olarak ahiren alınan yaptırım kararlarını tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulanmaktadır.

2-OFAC tarafından 17 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve bir örneği Ek-2'de sunulan  ayrı bir basın açıklamasında ise, Hizbullah'ın finansörü olduğu belirtilen Mohammad lbrahim Bazzi ve Hizbullah'ın İran'daki temsilcisi Abdallah Safı-AI-Din'in "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine dahil edilerek haklarında yaptırım kararı alındığı belirtilmektedir.

Açıklamada devam la, Bazzi'nin sahibi olduğu ya da kontrolü altında bulunan Avrupa, Batı Afrika ve  Orta  Doğu' da  kain  beş  şirkete  de  yaptırım  uygulanması  kararı  alındığı kaydedilmektedir. Söz konusu şirketler arasında Belçikalı enerji hizmetleri şirketi Global Trading Group NV de yer almaktadır. Açıklamada ayrıca, bahse konu yaptırım kararının Başkan Trump'ın KOEP'ten çekilme ve İran' a yeniden yaptırım uygulanması kararlarının ardından alındığı ve Hizbulah dahil İran'ın hasmane faaliyetleriyle mücadelenin bir parçası olduğu vurgulanmaktadır.

3-BM Güvenlik Konseyi'nin İran' a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil , ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle , yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kurulularımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Basın açıklaması (8 sayfa)

Yukarı çık.