Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri

22 Haz. 2020
272
Irak (Ikby) Gümrük Muafiyetleri

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 15.05.2020 tarihinde gönderdikleri yazıya atfen, Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir.

Söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY)'da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen Erbil Gümrük Ataşeliğinin Ticaret Bakanlığı'na muhatap aşağıda yer alan yazısında son gelişmeler hakkında bilgi verilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.