İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

30 May. 2016
573

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, ınovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktayız. Bu kapsamda İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandınlmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla "Inovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”ni başlatıyoruz.

Bu proje, ülkemizde "inovasyon yönetimi" konusunda yetkinliği ve üııiversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmalarımızı biraraya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir altyapıya sahip bir projedir.

Bu itibarla katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detayların ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Yukarı çık.