İleti Yönetim Sistemi

25 Kas. 2020
245
İleti Yönetim Sistemi

Sayın üyemiz,

Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. Birliğimiz (TOBB), söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur.

İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektroni İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik letileri kapsam dışı bırakılmıştır.

Öte yandan, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilendirilmesini sağlamak üzere İYS tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu ekte bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Yukarı çık.