İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

11 Ocak 2017
595
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle Ekim 2016'ya ait bir ve Kasım 2016'ya ait 11 olmak üzere, belirtilen aylarda toplam 12 adedt bildirim alındığı bildirilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri içinolduğu ifade edilmektedir.

    Yazıda ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararasımevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

    Yazıda devamla Avrupa Birliği(AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerinelektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

    AB üyesi veye diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda ilgili üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.