İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

01 Mart 2016
580

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda,ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2016 yılı Ocak ayına ait 8 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

    İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşlme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine dair Yönetmelik'' hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gereklilikleirne göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

    Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından  da görülebildiği, bu nedenle ülkenmizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

    AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina göstermeleri hususunda ilgili üyelerimizden rica ederiz.

Yukarı çık.