İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

28 Şub. 2018
487
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 0.02.2018 tarihli ve 21817801-320.03.03-E.421334 sayılı yazı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle  2018 yılı Ocak ayında 7 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeelri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaş malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Iısl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine göre işleme tabitutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ülkelerden alınan bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave

Yukarı çık.