İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

06 Haz. 2017
536
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 Nisan ayında 5 adet bildirim alındığını belirterek bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

İhracatta kullanılan ahşap malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine dair Yönetmelik''hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veye diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.