İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

27 Nis. 2017
536
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

TOBB’dan gelen yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan iletilen yazıya istinaden, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin, uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle, Şubat 2017 dönemine ait 8 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

Söz konusu yazıda, AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususuna yer verilmiştir.

 

Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.