İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

19 Ekim 2015
550

Gıda Traım ve Hayvancılı Bakanlığı'ından alaınan yazıda ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamasınedeniyle 2015 yılı Eylül ayına ait 21 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracaatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu belirtilmiştir.

İhracaatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin27.05.2015 tarihli 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Ahşap Ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesine dair yönetmelik''hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslar arası mevzuat gereklilikleirne göre (ISPM15) işaretlemişolması gerektiği bildirilmiştir.

Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin  bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler taarfından Ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminenihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuat uygun olması için azami itina gösterilmesini rica ederiz..

Yukarı çık.