İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

14 Eyl. 2015
506

   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda; ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Temmuz ayına ait 7 adet bildirim alındığı bildirilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.

   İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin 04/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ahşap Ambalaj malzemelerinin Isıl İşleme tabi tutulması ve işaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gereklerine göre işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

   Avrupa Birliği(AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.

   AB üyesiveya diğe ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirlmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermeleri gerekmektedir.

Yukarı çık.