Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler Eğitimi

03 Ara. 2021
121
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler Eğitimi

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler Eğitimi

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler-İZMİR

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU01-İzmir)

İşletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevi gereği, finansal tabloları doğru yorumlayarak genel durum hakkında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazanması düşünülen kadrolar için temel finansal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir programdır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Muhasebenin temel kavramlarının ve finansal tabloların öğrenilmesi
 • Finansal tablo analizi tekniklerinin incelenmesi
 • Finansal planlamaya ilişkin tahminlerin saptanma prensiplerinin öğrenilmesi

Eğitim İçeriği

 • Muhasebe ve Finansın Temel Kavramları ve Prensipleri
  • Temel muhasebe denklemi
  • Hesapların sınıflandırılması ve işleyişi
 • Finansal Tablolar
  • Bilançonun  ilkeleri ve bilanço kalemleri
  • Gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosu kalemleri
  • Mizan, gelir tablosu ve bilanço arasındaki  ilişki
  • Ek tablolar ve bilanço dipnotları
 • Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler
  • Yatay analiz, dikey analiz, oran analizi
  • Likidite,  borçluluk, faaliyet ve büyüme
  • Sektörel farklılıklar ve mevsimsellik finansal analizi
 • Finansal Planlama
  • Bütçeleme nedir ve nasıl yapılır?
  • Uzun vadeli finansman gereksiniminin tahmini : Proforma Tablolar
  • Kısa vadeli finansman gereksiniminin tahmini : Nakit Bütçesi
 • İşletme kararları ve finansal bilgiler
  • Maliyetler ve kısa vadeli işletme kararlarındaki yeri
  • Yatırım kararları, proje değerlemesi
 • Paranın zaman değeri
  • Faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları
  • Bugünkü değer ve gelecekteki değer
  • İşletmecilikteki uygulamalar

Yukarı çık.