Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

04 Tem. 2022
73
Gürcistan'ın Transit Ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

SAYIN ÜYEMİZ, 

 

Konu: Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.06.2022 tarihli ve 6479 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilgi yazısı ile, Tiflis Ticaret Müşavirlikleri tarafından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından karayolu yük taşımacılığında Gürcistan güzergahına olan talebin arttığı; bu yoğunluk nedeniyle Gürcü Gümrük İdaresinin personel sayısında artışa giderek yaşanan birikmeler ve uzun TIR kuyruklarının eritilmesi yönünde çaba sarf ettiği, Kırmızı Köprü sınır kapısı gibi belirli noktalarda biriken uzun kuyrukların eritildiği, diğer noktalarda ise yoğunluğun hafifletildiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca; Gürcistan'da yaşanan transit yoğunlukla birlikte TIR parklarından günlük alınan ücretin 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 GEL'den 80 GEL'e yükseltildiği, Gürcistan'ı transit ve re-eksport taşımacılıkta kullanacak yük taşıtlarından alınan 200 GEL'lik geçiş ücretinin de resmi gazetede yayımlanan kararla 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren 350 GEL olarak uygulanacağı bildirilmektedir. (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5487605?publication=0)

Bilgilerinizi rica ederiz.

Yukarı çık.