GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ

23 Mart 2016
698

Gümrük Birliği, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliği öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak tanımlanmış bir yapı teşkil etmektedir. Bu geçici niteliğiyle birlikte ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği asimetrik bir yapıda teşkil edilmiş ve öngörülenden daha uzun süredir yürürlükte kalmasıyla birlikte ülkemiz açısından sistemik sorunlar ihtiva eden bir ortaklık ilişkisine dönüşmüştür. Bugün, Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB’nin karar alma süreçlerinde Türkiye’nin yer almaması, ülkemiz bakımından AB’nin akdettiği Serbest Ticaret Anlaşmalarının üstlenilmesinde yaşanan güçlükler ve Gümrük Birliği’nden tam anlamıyla yararlanmamıza mani olan karayolu kotaları konuları sistemik sorunlar haline gelmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak Gümrük Birliği Kararı’nda hiç hüküm bulunmaması veya mevcut hükümlerin ülkemiz açısından yetersiz kalması bu sorunlara kaynak teşkil etmiştir.

Diğer taraftan, AB son yıllarda akdettiği yeni nesil STA’lar kapsamında tarım, hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları gibi alanlarda üçüncü ülkelerle, Türkiye ile olan ortaklık ilişkisinden daha derin tercihli düzenlemeler gerçekleştirmektedir. Son dönemde, ülkemiz de üçüncü ülkelerle benzer şekilde Gümrük Birliği’nden daha geniş kapsamlı STA’lar (Güney Kore ile hizmetler ve yatırım, Peru ile hizmetler, Singapur ve Japonya ile hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları) müzakere etmeye başlamıştır. En önemli ortağımız olan AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bu yeni akımlar çerçevesinde geliştirmemizde birçok açıdan önemli yararlar bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bir taraftan sistemik sorunlara çözüm bulunması, diğer taraftan günün koşullarına uyarlanması amacıyla Gümrük Birliği’nin güncellenmesi önem arz etmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin AB ve ABD arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) sonucu ortaya çıkacak ekonomik blok içinde yer alma hedefi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine aciliyet kazandırmıştır.

Yukarıda özetle belirtilen mülahazalarla, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakereler 27 Nisan 2015 tarihinde tamamlanmış olup, müzakerelerin çerçevesini belirleyen Rapor, Ekonomi Bakanımızın 12 Mayıs 2015 tarihli Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia MALMSTRÖM ile gerçekleştirdiği görüşmede resmiyet kazanmıştır.

Konuya ilişkin resmi müzakerelere başlanmadan önce taraflarca etki analizi çalışması, iç istişare ve onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Resmi müzakerelere ise 2016 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmaktadır. Bu süre zarfında ülkemizce gerekli hazırlıklar kapsamında etki analizi çalışması yapılması ve ilgili Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile bir iç istişare süreci başlatılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, konuya ilişkin olarak kamu kurum/kuruluşlarımız ile 17 Ağustos 2015 tarihinde, sivil toplum kuruluşlarımız ile de 1 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığımızda toplantılar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin başlatılan çalışmada kullanılmak üzere tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan görüş bildirme formu için lütfentıklayınız.

Diğer taraftan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin hizmetler başlığına ilişkin olarak yürütülen müzakere hazırlık çalışmaları kapsamında tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilmek amacıyla bir görüş bildirme formu hazırlanmıştır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında hizmet ticaretinin serbest dolaşımının sağlanmasına dair görüş bildirme formu için lütfen tıklayınız.

Yukarı çık.