GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Tebliği

06 Nis. 2016
469

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı gereğince GTS Rejimi'nin (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkemiz tarafından üstlenilerek belirli ülkelere tek taraflı olarak taviz verildiği belirtilmektedir. Ayrıca, ithalat Tebliği'nin (İthalat:2O16/1) ilgili maddesi gereği Ekonomi Bakanlığı'nın GTS uygulamasında değişiklik yapma imkanı bulunduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, 19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına ilişkin Tebliğ (İthalat 2O16/2)'nin yayımlanmış olduğu, bu kapsamda GTS ülkelerine tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinin ülkemiz tarafından gözden geçirileceği vurgulanmıştır.

Yazıda, anılan Tebliğ ekinde yer verilen ülkelerden ve bu ülkelerin karşısındaki sektörlerden yapılacak ithalatta, uluslararası yükümlülüklerimiz ve ülkemizin ekonomik çıkarları göz önüne alınarak, ilgili sektörlerdeki yerli üreticilerimizin, tek taraflı tanınan tavizlerden olumsuz etkilenip etkilenmediklerinin tespiti ve gerekli ise ülke ve sektörlerin tercihli rejim kapsamı dışına alınıp alınmaması hususlarında çalışmalar yapılacağı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere Tebliğin yayını tarihinden itibaren 30 gün içinde firmaların değerlendirmelerini Ekonomi Bakanlığına iletmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Odamız üyesi firmaların konu hakkında görüş ve taleplerini tebliğde belirtilen info@malkaratso.org.tr elektronik posta adresine veya Odamıza  14.04.2016 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir.

Yukarı çık.