Gerçek Kişi (Şahıs) Şubesi

26 Ağus. 2015
419

Gerçek Kişi (Şahıs) Şubesi

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri.

b)Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi .

2)Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi  (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

4) Fotoğraf  (3 adet)

5) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi  (Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

6) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi

Yukarı çık.