Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

26 Ağus. 2015
451

Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)

b) Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 asıl – 1 fotokopi)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi  (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

4) Fotoğraf  (3 adet)

5) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

6) Odaya kayıt için;Hakiki Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Yukarı çık.