ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi

19 Ağus. 2021
135
Etuys Yetkilendirme Kep İle Evrak Gönderimi

ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 17.08.2021 tarih, 34221550-050.99 sayılı yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 15.06.2021 tarihli ve 44934447-400 sayılı yazıya atfen; Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alınmakta ve sonuçlandırılmakta olduğu belirtilmiştir.

Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS’ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gerektiği, söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evrakların yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesinin gerekliği olduğu,

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların, KEP ile gönderileceği ifade edilmiştir.

“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul Ve Esasları” dokümanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

Ek:E-TUYS Yetkilendirme Başvuru Usul ve Esasları

Yukarı çık.