ENDÜSTRİYEL TASARIM ENVANTERİ

24 Ara. 2015
596

Türk Tasarım Danışma Konseyi'nin hazırladığı ve Kasım 2014'te yürülüğe giren ''Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)'' Hedef 4, Faaliyet 1'de belirtilen ''Türkiye'nin tasarım envanterinin hazırlanması''çalışması Birliğimiz ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Envanterin amacı, Türkiye'de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini,faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, Endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmaktadır.Hazırlanacak envanter devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi'nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

Bu doğrultuda ;bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyetleri bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti slsn üretim veya pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketlere Birliğimiz web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) ''Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız adlı bölümden ulaşabilirsiniz. 

Yukarı çık.