EMCS KAPSAMI DIŞI ÜRÜNLERİN HIRVATİSTAN'A GİRİŞİ, SEVKİYATI VE TRANSİT GEÇİŞİ HK.

24 May. 2021
131
Emcs Kapsamı Dışı Ürünlerin Hırvatistan'a Girişi, Sevkiyatı Ve Transit Geçişi Hk.

EMCS KAPSAMI DIŞI ÜRÜNLERİN HIRVATİSTAN'A GİRİŞİ, SEVKİYATI VE TRANSİT GEÇİŞİ HK.

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Hırvatistan Cumhuriyeti tarafından ısıtma yakıtı veya motor yakıtı dışında kullanım amacı olan (EMCS -Excise Movement and Control System kapsamına girmeyen enerji ürünleri) ürünler için bazı özel ulusal kontrol önlemleri uygulandığı ve söz konusu ürünlerin 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00 CN kodlarına giren enerji ürünleri, 3814 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünler ve 3826 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünlerden oluştuğu belirtilmiştir.

Söz konusu önlemlerin, sevkiyatın sadece fiziksel olarak Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından geçtiği durumlar dâhil olmak üzere, AB'nin diğer Üye Devletlerinden gelen veya giden mallar için geçerli olup bahse konu ürünlerle ilgili faaliyet gösteren işletmeler ve bireyler için aşağıdaki yükümlülükleri belirlediği açıklanmıştır:

1- Kayıt yükümlülüğü ve Hırvatistan Gümrük İdaresi'nden özel izin alma yükümlülüğü (Hırvatistan Cumhuriyeti'nde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere atıfta bulunur) ve bu malların kaydını tutma yükümlülüğü,

2- Hırvatistan Gümrük İdaresine aşağıdaki hususları bildirim yükümlülüğü:

  • EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına girişi,
  • EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından sevk edilmesi ,
  • EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi, ayrıca Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına giren/çıkan/transit geçen malların hareketine ilişkin ek belge.


Bu çerçevede, bahse konu ürünler ile ilgili olarak taşıyıcıların bildirim yükümlülüklerinin detayı aşağıda yer almaktadır:

  • Hırvatistan'a Girişlerde: Gümrük İdaresine, istenen girişten en az 24 saat önce, e-posta yoluyla usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin amaçlanan girişini bildirmek (ELO@carina.hr)
  • Hırvatistan'dan çıkışlarda: Gümrük İdaresine e-posta yoluyla usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek, planlanan sevkiyattan en az 24 saat önce, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin amaçlanan sevkiyatını bildirmek (ELO@carina.hr)
  • Hırvatistan'dan transit geçişlerde, Gümrük İdaresine, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin planlanan geçişini, planlanan transitten en az 24 saat önce, usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK formu ve CMR konsinye notunun bir kopyasını e-posta yoluyla bildirmek (ELO@carina.hr)


Taşıyıcıların, hareket için resmi koşulların yerine getirildiğine dair Gümrük İdaresinin onayını aldıktan sonra bu malları taşımaya başlayabildiği bildirilmiş olup, CMR konsinye notunun bir kopyasıyla birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK formunun Cuma günü saat 15:00'ten sonra veya Hırvatistan Cumhuriyeti ulusal veya resmi tatilden önceki iş gününde ibraz edildiği durumlarda Gümrük İdaresi’nin yukarıda belirtilen onayı (hareket için resmi koşulların yerine getirildiğine dair) takip eden ilk iş gününde verdiği beliritlmiştir. Her durumda, yukarıda belirtilen taşıyıcıların, Gümrük İdaresinin sevkiyatı herhangi bir engel olmaksızın doğrulamasına ve denetlemesine olanak sağlamakla yükümlü oldukları ifade edilmiştir. Bildirimlerin e-posta ile teslim edildiğinin bir kanıtını (yani O-PL / O-NK formunun ve gönderilen e-postanın basılı bir versiyonu) içeren basılı bir tebligat versiyonunun gönderiye eşlik etmesi gerektiği açıklanmıştır. Bu belgenin, Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarındaki hareket boyunca talep üzerine yetkili makamlara sunulması gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen taşıyıcılara Hırvatistan gümrüklerinde para cezası kesilebileceği belirtilmiştir.

Belirtilen form örneklerine https://carina.gov.hr/featured/notice-to-businesses-andindividuals-who-trade-or-factually-or-legally-dispose-with-the-energy-products-which-are-not-covered-by-emcs6742/6742 internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Yukarı çık.