DOĞRUDAN KEFALET PROTOKOLÜ

08 Mart 2016
549

 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan, “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBÎ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün, KOSGEB tarafından KOBÎ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle “KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBÎ’lere KGF’nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altmda yenilendiği bildirilmiştir.Protokol ve içeriği ektedir.

Yukarı çık.