Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

08 Kas. 2021
89
Devlet Destekli Alacak Sigortası’Nda Değişiklik

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’eistinaden aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 03.11.2021 tarih ve 34221550-045.99 sayılı yazıda; üyelerimizden gelen talepler ve TOBB’un girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin" yayınlandığı belirtilerek konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Yukarı çık.