Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

31 Ağus. 2020
207
Devlet Destekli Alacak Sigortası’Nda Değişiklik

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 20.08.2020 tarih ve 34221550-045.99-7098 sayılı yazı ile; üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Birliğin de girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Talimat Tebliğindeki Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandığı bildirilmiştir.Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren TOBB tarafından hazırlanan karşılaştırma tablosu ile Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Yukarı çık.