Depozito Uygulama Planları

07 May. 2021
160
Depozito Uygulama Planları

Sayın üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 03.05.2021 tarihli ve 53683178-611.99- 4441 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur ile yayınlanan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca piyasaya süren işletmeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan depozito uygulama planlarının, plan formatı kapsamında değerlendirilerek, format yönünden uygun bulunan planlar için onay kodu tahsis edildiği bildirilmektedir.

Piyasaya süren işletmelerce depozito uygulama planları kapsamında gerçekleştirilen işlemler, bu planlar kapsamında yapılan bildirimler ve yine bu planların Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikle ilişkilendirilmesine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından bir bilgilendirme notu hazırlanmış olup, ayrıca Ambalaj Bilgi Sistemi portalı üzerinden ilgililer ile paylaşılmıştır.

İlgi yazıda, Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki uygulamaların mevzuat ve duyuru metninde yer alan hususlara dikkat edilerek yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yukarı çık.