Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

09 Nis. 2019
364
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2019 tarih ve E.24215 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile özetle ;

- Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale geldiği,

- Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi iletilmesinin gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler gemilere yüklenmemekte olduğu,

- Bahse konu SOLAS Kuralı’nın ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen, Bakanlıkları tarafından hazırlanarak 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" sinde Bakanlıklarına intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda ilave düzenlemeler yapıldığı ve bahse konu Yönergenin 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakan Olur’u ile yeniden yayımlandığı,

- 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırıldığı,

26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin 01.05.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemlerin bahse konu Yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesinin önem arz ettiği,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

4989_001.pdf

26032019 Bakan Olurlu Yeni Yonerge Son.pdf

 

Yukarı çık.